top of page
tło www.png

PSYCHO VISIONS

PL

Zespół grający mocną muzykę w szerokim rozumieniu. Elementy melodii mieszające się z ciężarem. Nastawieni na to, aby na scenie tworzyć kompletny spektakl, łącznier ze stroną wizualną.

ENG

A band playing strong music in a broad sense. Elements of melody mixed with heaviness. They are focused on creating a complete spectacle on stage, including the visual side.

Chałtcore: O nas
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
bottom of page